Japon çiftlik sahipleri Fujitsu ile neyi başardı?

1560

Japonya’da Japonya Tarım ve Ormancılık Uluslararası İşbirliği Derneği (JAICAF) süt üreticileri için teknoloji devi Fujitsu’dan Çiftliklerde ineklerin üreme hızlarının arttırılabilmesi ve yüksek sütüretimi için işbirliği talep ediyor.

Fujitsu müşterilerinin işlerini ve sektörün işleyişini analiz edip anladıktan sonar teknolojik destek veriyor.

Fujitsi Önce Çiftlik İşleyişini ve İnekleri Analiz Ediyor;

İnekler çoğunlukla geceleri olmak üzere  yirmi bir günde bir kızgınlık dönemine giriyor. Kızgınlık on iki ila on sekiz saat sürüyor. Büyük bir inek sürüsünde tüm inekleri gözlemleyip ayrı ayrı suni döllenmeleri için ideal zamanı belirlemek çiftlik sahipleri için oldukça güç olduğunu görüyor. Dölleme zamanlaması verimli bir şekilde yapılabilirse, her inekten kesintisiz süt alınıp inek başına süt üretimi maksimize edilebileceği tespit ediyor.

Fujitsu, her bir ineğe çiftliğe radio sinyaliyle bağlı birer pedometre (adımsayacı) yerleştiriyor. Toplanan very Microsoft’un bulut uygulaması üzerinden çalışan GYUHO Saas isimli otomatik öğrenme yazılımına (yapayzeka) iletiliyor. Fujitsu’nun araştırmalarına gore ineklerin saatteki adım sayısında %95 artış üreme dönemine girdiklerini gösteriyor. Sistem bir inekte bu durumu saptadığı zaman çiftçilerin cep telefonlarına mesaj atıyor. İneğin doğru zamanda döllenmesi sağlanıyor. Bu system sayesinde ineklerin gebe kalma ihtimallerinde büyük bir gelişme sağlanıyor ve çiftliklerde verimlilik artıyor.

Damızlık İstenirse Dişi Buzağı, Kasaplık İstenirse Erkek Buzağı Alınabiliyor

Elde edilen veriler sayesinde, her yirmi bir günde bir tekrar eden ve on altı saatlik kızgınlık dönemlerinde ilk dört saatinde suni döllenme yapılırsa %70 ihtimalle dişi buzağı, ikinci dört saatlik zaman diliminde yapılırsa da erkek buzağı doğma ihtimalinin daha yüksek olduğunu keşfediyorlar. Bu da çiftçilerin ihtiyaçlarına gore damızlık dişi ve kasaplık boğa miktarını ayarlayabilme imkanı veriyor.(1)

Ayrıca ineklerin yürüyüş alışkanlıkları ve örüntülerinin incelenmesi sayesinde çiftçilerin eklerde görülen sekiz ayrı hastalığı erken saptamaya başlıyor, Bu, erken tedaviye imkan veriyor ve sürünün genel sağlık durumu ve yaşam süresini geliştiriyor.

Herhangi bir modern şirkette olduğu gibi, tarım, hayvancılık ve gıda işletmelerinde BT departmanı artık bir masraf veya bir destek işlevi değil, bir iş inovasyonu geliştirici olarak görülüyor.(2)

Teknolojik yenilikleri kullanmayan kişiler, işletmeler, devletler rekabet güçlerini kaybediyor.  İnsan artık hayat boyu bir öğrenme döngüsünün içinde. Sürekli öğrenip, ayakta kalmaya çalışmak zorunda. Çalışmalar hep insane öğrenmesini optimize etmeye yönelik. Bu uyum sorunu insanlar, kurumlar ve devletler için var olma sorunudur.

KAYNAKLAR:
(1)  Thomas L. Friedman“GeciktiğiniçinTeşekkürEderim: ÇılgıncasınaHızlıBirÇağdaAyaktaKalmaRehberi” (BoynerYayınları)
(2)  Angelica Mari “Vigor Örneği “www.i-cio.com/profession/cio-profiles/item/milking-the-benefits-of-both-core-and-cutting-edge-it