Kırklareli Gezi Davaları kitap oluyor

783

Rafet Seçkin, “BİR ÖKÜZLE GÖZGÖZE “ adlı kitabından sonra, Kırklareli Gezi Davalarını kitaplaştırıyor.

18 Gezi davasının 10’unda yargılanmakta olan Seçkin, diğer sanık (!) arkadaşlarıyla birlikte yaşadıklarını; kendilerine açılan davaların gelişmelerini ayrıntılı olarak, kamuoyuna sunmaya hazırlanıyor.

Rafet Seçkin’in, “BİR ÖKÜZLE GÖZGÖZE” adlı kitabında neler var?

“Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk eserlerinden olan Alpullu Şeker Fabrikası ve bu fabrikaya pancar üreten köylerden biri olan, yazarın doğup büyüdüğü Pancarköy (Allıpullu) ve çevresi,50’li yıllarda başlayan öykülerle tanıtılıyor. Yazarın çocukluk ve öğrencilik yıllarını içeren bu öyküler, köyde çiftçilik, İzmir ve daha sonra İstanbul’da işçilikle geçen günlerin ilginç olaylarıyla sürdürülüyor. Bu öykülerde, 60’lı yılların “Gecekondu” yaşamı ile fabrikalarda yaşanan “İşçi Sorunları” da ayrıntılı olarak anlatılıyor.

Öğretmenlik yıllarını da anlatan yazar, ek gelir yaratma zorunluluğu nedeniyle, yaz dönemlerinde çalıştığı “Pavyon Fotoğrafçılığı” günlerinde İstanbul’un karanlık yüzünü; “Gazino Yöneticiliği” günlerinde aynı kentin parlayan yüzünü gözler önüne seriyor.

60’lı yıllarda başlayan ve 70’li yıllarda gelişen “Gençlik Hareketleri” ; yazarın, bir taraftan öğretmenliğini sürdürürken, diğer taraftan yeniden öğrencilik günlerine döndüğü, “Atatürk Eğitim Enstitüsü” yıllarında yaşanan olaylarla anlatılıyor.

Yazar, 80’li yılların öncesinde ve sonrasında geçirdiği soruşturmaları; aldığı disiplin cezasına ve hemen ardından gelen sürgün cezasına karşı verdiği savaşımları; İdare Mahkemesi ve Danıştay kararlarını, tüm belgeleriyle sergiliyor.

Kuruluşundan beri üyesi olduğu ve 9 yıl Kırklareli Şube Başkanlığını yaptığı ÇYDD anılarını da ayrıntılı olarak anlatan yazar, kurduğu “Çevreci Çocuk Kulübü”nün yayın organı olan “ÇEV-ÇO” adlı aylık bültende yayımlanan bir “Öykü” ile kitabını sonlandırıyor.”

Kırklareli Gezi Davaları’nın sonuçlarını ve Rafet Seçkin’in bu konudaki kitabını merakla bekliyoruz.

SARANTALI HABER