Kırklareli’de aydınlığa açılan yeni bir pencere

712

Kırklareli Halkı ilk yerel gazeteyi  Cumhuriyetin ilk yıllarında görüp tanımıştır.

O zaman yerel gazeteyi Valilik (Özel İdare) çıkarıyordu. Bu bir çeşit resmi yayın organı oluyordu.

Zaten Cumhuriyetin ilk yıllarında yerel gazete boşluğunu Valilik yayın organları dolduruyordu.

Kişilerin gazete çıkarmaya başlamaları daha sonra olmuştur.

1970’li yıllarda Kırklareli merkezde yerel gazete sayısı 5 e kadar çıkmıştır.

Gerçi bu gazeteler haftada ikişer gün yayınlanıyordu ama yine de Kırklareli gazete sayısı bakımından zengindi ve ilerde olduğu söylenirdi.

Devlet belli ölçüleri ve şartları yerine getiren gazeteleri ilan yoluyla desteklemektedir. Bunun bir nedeni vardır.

Devlet yerel gazetelerin yerel halkı bilgilendirmesini, yöreden haberdar olmasını, aydınlanmasını, yerel kültürün araştırılıp yazılmasını istemektedir.

Yani yerel gazetelerden devletin ve yerel halkın bir beklentisi vardır. Bu Cumhuriyetin aydınlanma, yerel halkı bilgilendirme amacına hizmet anlamına gelmektedir.

Çünkü gazete iletişim aracıdır.

Bilgiyi karanlığın, cehaletin üstüne gönderme aracıdır. Araştırmacı-yazar Mustafa Karaca “SARANTALI KÖYLÜM“ adlı gazetesi ile bu amaca hizmet için yola çıkmaktadır.

Demokrasi’nin DÖRDÜNCÜ KUVVET’ ine güç katmaktadır. Kırklareli’ nin karanlığına yeni bir pencere açmaktadır.

Karaca ağır ve emin adımlarla, yeni bir gazetecilik anlayışı ile haberi ve bilgiyi Kırklareli’nin kırsalına götürme, oradaki sorunları merkeze, kentlilere aktarma düşüncesindedir.

“SARANTALI KÖYLÜM“ mutlaka olaylara, yerel kültüre aydınlık bir pencereden bakmaya çalışacaktır.

Ben bu gazetenin aydınlığını, yerel kültüre hizmetini destekliyorum. Çünkü gazetenin BEYAZ BARUT olduğuna inanıyorum.

Tabii taşrada gazete çıkarmanın, gazeteci olmanın kolay olmadığını biliyorum. MUSTAFA KARACA da bu zorlukları yaşayacaktır. Engellerle karşılaşacaktır.

Ancak anladığım kadarıyla KARACA’nın gazeteciliği, sansayonel gazetecilik değildir. Herkesin  anlayacağı dilde herkesin kabul edeceği dozda, herkesin anlayacağı düzeyde bir gazetecilik olacaktır. Bunun böyle olacağını tahmin ederek, öyle olacağını düşünerek söylüyorum.

SARANTALI KÖYLÜM’e başarılar diliyorum.