Papa, Bak Git…!!!

874

ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır “

100 Yıl önce yaşanmış olan “ERMENİ TEHCİR’İ” konusunda her yıl olduğu gibi bu yıl da ayni sorunları tartışmak zorunda kalıyoruz. Batılı ülke liderlerinin konu hakkındaki demeçleri ve ABD Başkanı’ nın acaba bu yıl ne diyecek merakı güzel günlerimizi ve enerjimizi alıp götürüyor.

Avrupa Meclislerinin almış oldukları siyasi kararlara artık alıştık ve önemsemiyoruz, nasıl olsa siyasidir, şartlar ve çıkarlar değişince kararlar da “ bir yaptırımı olmadığı için”  değişebilir diye düşünerek. Ancak tartışmalara din adamları karışınca olay başka boyutlara taşınmak isteniyor düşüncesi hakim oluyor. Katolik Hıristiyanların Ruhani Lideri olan Papa’  da bu kervana katıldı. Hazret yaptığı açıklamada “ 20. Yy ilk soykırımı” deyiverince tartışmalar da başladı. Papa sanki küllenmekte olan bir ateşin üzerine benzin dökerek sönmemesini sağladı.

Ermeni Tehcir’inin yaşandığı şartları konu üzerinde yazılan onlarca kitap ve binlerce makaleden anlayabiliyoruz. Olayın yaşandığı günler Osmanlının en acılı günleridir. Doğudan ve batıdan kuşatılan vatanımızda milyonlarca insan bir yaşam savaşı vermektedir. Balkan Harbi bozgununda milyonlarca insan göçe zorlanmış, savaşın ve göç’ ün zor şartlarında milyonlarca insan canından ve malından olmuştur.

Batı gerçek bir soykırım arıyorsa eğer bunu Ağrı Dağının eteklerindeki ermeni mezarlarında değil Balkanlarda ve Çanakkale’ deki şehitliklerde aramalıdır. Ancak buradaki amacın artık Ermenilerin veya karşılıklı yaşanan acıların hatırlanarak ders çıkarılması değil, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkler üzerinde bir psikolojik baskı kurup, Orta Doğu’ daki sömürü ve işgal planlarını gözlerden uzak tutmaktır.

Emperyalizm denilen işgalci ve sömürücü kapitalizm doğu toplumlarını “ Etki altında tutma ve sömürme” politikalarının sonucu olarak, ellerindeki kıt kaynaklarla beslemekte ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıkları nüfuslarını doyurabilmek için “BEDAVA KAYNAKLAR” aramaktadır. Bu kaynaklar ise ancak askeri güç ve işgal ile olabilmektedir. Örnek verecek olursak, sudan sebeplerle işgal edilen Irak’ ın doğal petrol kaynakları emperyalizm tarafından bedava sömürülmektedir. Suriye veya Yemen’ de yapılmak istenende aynidir, gelecekte Türkiye’ de yapmayı planladıkları da ayni emperyal sömürü hazırlığıdır.

Emperyalizm işgal ederek girdiği ülkelerin yalnızca ekonomik ve doğal kaynaklarını değil, o ülkenin binlerce yıl birikimi olan kültür yapısını da yok etmektedir( yağmalanan Bağdat kütüphane ve müzesi ). Tecavüze uğrayan binlerce kadın yalnızca istatiki bir rakam değil ülkenin gelecekteki namusudur.

Yukarıda kısaca özetlediğimiz sebeplerden dolayı Doğu Perinçek İsviçre Hükümetine karşı açtığı “ ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır” mahkemesini AİHM haklı sebeplerden dolayı kazanmıştır. Olayı eğer tarihi belgeler ile ispatlamak gerekirse, İngiliz Kraliyet Yargıçlarının yaptığı “MALTA DURUŞMALARI “ bu olayın en önemli kanıtıdır. Emperyalizm kanıt aramaktan ziyade “ canbaza bak “ politikası ile emperyalist ve kanlı işgal ile sömürülerini kamuoyundan uzak tutmak istemektedir.

Biz yüz yıldır haklı olmamıza rağmen kendimizi hala anlatamadık. Bu konuyu bir papaz fıkrası ile noktalayalım.

Papazın biri bir gün Kilise’ de genç bir kadını hamile bıraktığı şüphesi ile sorgulanmaktadır. Papaz haksız suçlamalardan ve sorgulamadan bunalmış olacak ki açmış ellerini Tanrı’ ya yalvarmaya başlamış “ Tanrım benim suçsuz olduğumu biliyorsun. Bana yardım et”. Tanrı Papaz’ a cevap vermiş “ onlarda biliyor ama anlamak istemiyorlar. Ben iki bin yıldır İsa’ nın babası olmadığımı söylüyorum,  hala onları inandıramadım.”

Bilmem anlatabildik mi sayın PAPA, Hıristiyan Dünyasının Ruhani Lideri, dini konuların dışına çıkma ve emperyalizmin kanlı oyunlarına alet olma. Allah’ ın elinde sopası yok ama, bizim sokak süpürgecilerini unutma.

Saranta Haber