Şeyh Bedreddin ve Börklüce Mustafa Olayı

960

Şeyh Bedreddin ve Börklüce Mustafa olayı

Memleket savaşı kaybetmiş, Timur ordusunun Anadolu’ yu yağmalamasına, insanları katletmesine sessiz ve seyirci kalan mollaların din elden gidiyor fetvası bugün bile geçerliliğini sürdürüyor maalesef.

Şeyh Bedreddin ve Börklüce Mustafa olayının üzerinden tam 600 yıl geçti, din elden gitmedi ama memleket defalarca işgal edildi. 1414 yılında Kamil Sofu adlı çıkarcı din adamının söylediklerini ibretle bir defa daha hatırlayalım.

Kamil Sofu, Hasip Bey’e olayı şöyle anlatır. ”Bu yeni kurulmak istenen düzen bir dinsizlik düzenidir. Mani olunmazsa din elden gidecektir. Baştakiler, ayaktakiler ile birlikte beraber çalışıyor, hatta onlardan daha fazla. Bunca insan bir arı gibi çalışmakta ve koca ova oğul gibidir. Her biri bir iş görmekte, petekler gibi binalar dizilmektedir. Tarlalar sınır çizgisi olmadan işlenmektedir. Bir an önce bu düzenin bozulması gereklidir. Yeryüzünde zenginler olmalı ki yoksullara sadaka versin, sevap işlesin. Herkes eşit olduktan sonra kim kime sadaka verecek. Bu düzende bizim gibi softalara yer olmadığı gibi sizin gibi zenginlere de yer yok. Herkes eşit, olur mu böyle bir düzen. Çabuk olalım din elden gidiyor.” Erol Toy-Azap Ortakları

Halbuki ne din elden gidiyordu, nede beyler. Fakat çıkarı bozulan softaların çıkarları elden gidiyordu. Bunu da gizlemenin yolu din elden gidiyor masalı idi.

Netice gelir Sultan Mehmet ve Bayezit Paşa’ ya ulaşır. İzmir Karaburun’ da Börklüce Mustafa ve taraftarları kılıçtan geçirilir. Bayezit Paşa Ordusu ile sanki bir düşman ülkeyi işgal eden Timur Ordusu gibi, köyleri yakıp yıkarak, kadın, erkek, çoluk çocuk demeden herkesi katlederek Karaburun’ a doğru yürümeye başlar.. Börklüce’ nin kesik başı mesaj olsun diye İznik’ e Şeyh Bedreddin’ e gönderilir

600 yıl sonra din hala elden gitmedi. Karaburun 5. Börklüce Şiir günlerinde bunun cevabını bulabiliriz belki.

Mustafa Karaca