Tarihte Yolculuk – Ataullah Efendi Sıbyan Mektebi

1012

Tarihte yolculuğumuz sürerken kızlarım Eda Nur ve Seda Nur ile birlikte Süleymaniye’deki sıbyan mektebine gittik. Sıbyan mektebi Osmanlı döneminde okul öncesi çocukların eğitim gördüğü yerlerdir . Halen sıbyan mektebi adlarıyla okul öncesi çocuklara eğitimler verilmektedir.

Mülkiyeti İstanbul Vakıflar idaresine ait olan Ataullah Efendi Sıbyan mektebi ve çeşmesi ve kalender mektebi sokak, kirazlı mescid sokak ve Cemal Yener Tosyalı caddesinin birleştiği köşede yer alıyor. Özgünlüğünü büyük ölçüde korugan kagir yapı bodrum ve zemin kat olmak üzere 2 kattan oluşuyor. Yapıya ait bir de çeşme bulunuyor.

Ataullah Efendi kimdir?

16. asır ulemalarından biri olan Ataullah Efendi aslen Birgili’dir. 954 (1547) ‘ de Rüstem Paşa Medresesi’nin bitiminde oraya müderris olmuştur. Buradaki görevi sırasında 1550’de Şehzade Selim’e muallim tayin edilmiş ve bu şehzade’nin derin hürmet ve sevgisini kazanmıştır. Şehzade Selim’in 1566’da tahta çıkmasıyla beş yıl kadar İstanbul’da en nüfuslu devlet  erkanından biri olmuş kapısı olmuştur. Gençliğinde Ebussuud Efendiden feyiz alanlardan olduğu halde üstadına riayet ve ikramda kusur ettiğinden, müverrihin kaydına göre Ebussuud  Efendi’nin bedduasına uğramıştır. (H. 979), 1571’de olmuştur. Cenaze namazını Şeyhülislam Efendi kıldırmış ve vezirler cenazesinde hazır bulunmuştur.
Tarihte yolculukta bir başka mekanda görüşmek dileğiyle…