Tarihte Yolculuk – Mehmet Emin Tokadi Hazretleri

1187

İstanbul türbelerin en fazla olduğu İllerimizden biridir. Bu türbe de çok fazla ziyaret edilen türbelerden biridir. İstanbul Unkapanı’nda olan türbeyi kızlarım Eda Nur Bilgin ve Seda Nur Bilgin’le ziyaret ettik.

“BENİM KABRİME GELİP BİR FATİHA OKUYAN İMANINI KURTARMADIKÇA ÖLMESİN”

1664 /H.1075) TE Tokat’ta doğdu. 1745 (H.1158) de İstanbul’da 81 yaşında vefat etti. Tam adı Mehmed Emin B. Derviş Hasan B. Ömer Ennekkaş Et Tokadi. Aslen Tokatlı Cemaleddin , künyesi Ebulemane vbe Ebu Mansur, Mahlası Arif’tir. İstanbul’da medfun 3 evliyadan biridir. Kendisini vesile edenlerin yaptıkları duaların kabul olduğu bilinmektedir. Mehmed Emin Tokadi Hazretleri ilim tahsiline memleketinde başladı. Sonra İstanbul’a ve ardından Mekke’ye gitti. Büyük Veli Ahmed Yekdest Güryani   Hazretlerinin sohbetlerine katıldı. Böylece asıl hocasına kavuşmuş oldu. 3 sene derslerine ve sohbetlerine devam edip tasavvufta kemale erdi. Sonra İstanbul’a döndü.  İstanbul’da 5 sene talebeler ders verdi. Daha sonra vazifeli olarak Kudüs’e gitti. Bu seyahati sırasında hadis alimlerinden Ahmet Nahli Mekki Hazretlerinden Hadis ilminde icaset aldı. Kudüs’te bir sene kaldıktan sonra Mekke’ye gitti. 1717 yılında Hicaz’dan İstanbul’a dönünce bir müddet Ebu Eyyüp El Ensari Hazretlerinin türbesinde türbedarlık yaptı. Daha sonra Peygamber Efendimizin mübarek türbesinde hizmet etme şerefine nail oldu. Bu hizmetlerinden sonra İstanbul’ dönüp ilim öğretmekle meşgul oldu. Pek çok alim yetiştirdi. M. Emin Tokadi Hazretleri 1745 yılında göğsünde ve sırtında önce sivilce olarak sonra çıban halini alan sırpençe çıbanının verdiği rahatsızlık neticesinde İstanbul’da vefat etti. Bir defa Kabede Rukn-ı Yemeni ve yaşlanmış halde iken bir kere Mısır’da bir kere de İstanbul’da Fatih camii civarında Hızır Aleyhisselam ile görüşmüştür. Halen Kabri şeriflerinden Nakşi üveys tarikatından  Arif baba hizmetlerinde bulunmaktadır.

İSTANBUL’DAKİ DİĞER BÜYÜK VELİLER NİŞANCA’DAKİ MURAT MENZEVİ HAZRETLERİ VE ÜSKÜDAR ZEYNEP KAMİL’DEKİ ABDULLAH FETTAH BAĞDAKİ AKRİ HAZRETLERİDİR.

Tarihte yolculukta bir başka mekanda görüşmek dileğiyle…