Telsizli Uzaktan Eğitim Yöntemi – “Bilgi çağında, eğitimsiz kalmak bir seçimdir.”

1340

Avustralya dünyanın nüfus yoğunluğu en az olan ülkesidir. Kilometre kare başına iki kişinin düştüğü Avusturalya dünyanın 6. 6üyük ülkesidir.

Avustralya kırsalında birçok çocuk gündüz okullarına gidemeyecek kadar, yerleşim yerlerinden 800 km.’ye varan  uzak yerlerde yaşamaktaydı. Hastalandıklarında tedavi olmak için günlerce yolculuk yapılması gereken uzak çiftlikler vardı. Kadınlar ve çocuklar aylarca kimseyi görmeden yaşarlardı. O günlerde telefon yoktu ve kişiler kendilerini çok soyutlanmış ve korunmasız hissederlerdi. Bu gibi bölgelerde çalışıp yaşayan insanlara Avusturalya kamuoyu büyük saygı beslemekteydi.

Yerleşim yerlerinden uzak yerlerdeki insanlara sağlık ve acil yardım hizmeti vermek için, 1928 yılında Avusturalya Kraliyet Uçan Doktorlar Servisi (Royal Flying Doctor Service) kurulmuştu.

1929 yılında Alfred Traegar’ın  pedal gücü ile çalışan ilk telsiz radyoyu icat etmesi ile Kraliyet Uçan Doktorlar Servisi ülkenin büyük bir kısmında telsizle haberleşme ağı kurdu. Bu telsizler kullanıcıların ayaklarıyla pe-dallara basarak çalıştırılan iki yönlü (ses alıcı ve gönderici) telsiz radyo idi.

Bu telsizlerden temin eden uzak ve ıssız çiftliklerde ve küçük yerlerde yaşayan aileler haberleşmek ve acil sağlık yardımı için pedallarla çalıştırılan bu telsizleri kullanmaya başladı.

Telsizli Uzaktan Eğitim, Nerede Olursan Ol Eğitim;

1948 yılına kadar yerleşim yerlerinin çok uzağında yaşayan çocuklar eğitim için ailelerinden ayrı yaşamak zorunda olacakları yatılı okullara gitmek ya da öğretmenleri ve sınıf arkadaşları ile etkileşimi olmayan mektupla öğretim programlarına devam etmek zorunda idi.

Güney Avustralya Kraliyet Uçan Doktorlar Servisi (Royal Flying Doctor Service)  başkan yardımcısı Adelaide Miethke, Uçan Doktorlar telsiz radyo servisinin eğitim amacıyla kullanılabileceğini düşündü.

1948 yılında eğitimlere başlayan Telsiz Okulu  (School of the Air) (SOA) Resmi olarak 1950 yılında kurulunca yerleşim yerlerinden uzakta yaşayan çocukların eğitimi için güçlü bir alternatif oldu.

Avustralya’da 1.5 milyon kilometre karelik bir ağ etrafında onaltı Telsiz Okulu uzak ve izole bölgelerde yaşayan yada tıbbı nedenlerle okula gidemeyen çocuklara Ana sınıfından lise (dahil) seviyesine kadar eğitim hizmeti vermeye başladı. Hatta nerede olurlarsa olsunlar çocuklara ve yetişkinlere eğitim ve kurslar verebilen bir kuruma dönüştü.(1)

Telsizli Eğitim Sistemi Nasıl Çalışır?

Telsizli Eğitim Okullarında bir Telsizle Haberleşme Odası (mailroom) bulunuyor. Uzak yerleşim birimlerinde yaşayan ailelerin haberleşmede kullandıkları pedallerle desteklenen ses alıcı ve gönderici telsizleri bulunuyor. Bu telsizler sesle haberleşirken aynı kanaldaki tüm telsiz-lerle radyo frekansları ile iletişim kuruluyor. Bu sayede telsizle öğretmenleri ile konuşan öğrenciyi diğer öğrencilerde dinliyor. Öğretmenlerinin izni ile çevrimdeki diğer telsizlerin başındaki arkadaşları ile de konuşabilme imkanına sahip oluyor.

Telsizli okul öğrencilerine her yıl eğitim sezonu başlamadan ders kitapları posta yolu ile öğrencilere gönderiliyor. Belirlenen haftalık ders proğramları bu kitaplarda ki konular esas alınarak Telsizlerin başına gelen öğretmen ve öğrenciler karşılıklı konuşarak eğitim müfredatı takip ediliyor.

Telsizli eğitim okullarının öğretmenleri yılda en az bir kez, öğrencilerin yaşadığı yere ziyarete giderek yüz yüze görüşüyor. Ayrıca öğrenciler yılda bir kez spor, karnaval, kamp gibi etkinlikler için aileleri ile birlikte yüz yüze etkinliklere katılabiliyorlar.

Telsizli okul öğrencileri yüz yüze eğitim verilen örgün okul öğrencileri ile aynı müfredat konularında eğitim aldıkları için dezavantajlı olmuyorlar.

Telsizli okul eğitimlerinde öğretmenler öğrencilerin üstün yetenekli veya öğrenme güçlüğü çekenler için bireysel ihtiyaçlarına göre ayrı öğrenme prog-ramları uygulayabiliyor.

Ödevler ve uygulamalı çalışmalar yine sesle iletişim üzerinden yürütülüyor. Ölçme değerlendirme telsizle eğitim, yılda en az bir kez öğrencinin yaşadığı yerde öğretmenlerince  ziyareti, ve kamp için yapılan etkinlikler üzerinden yapılan sözlü ve yazılı sınavlarla yapılıyor.

Telsizli Eğitim-Okul Sistemi Yeni Teknolojilerden Nasıl etkileniyor?

1950 yılında pedal destekli telsiz sistemi ile başlayan eğitim sitemi, 1964 yılında yüksek frekanslı radyo telsiz sitemi ile devam etmiştir.  2005 yılından sonra dijital iletişim yoluyla uydu çanakları kanalı ile bilgisayar aracılığı ile görüntülü – sesli verilmeye başlanmıştır.

Şimdi telsizli okul öğretmenleri stüdyolardan bir video kamera ve beyaz yazı tahtası ile derslerini verirken öğrenciler evlerinde derslerini bilgisayar ekranında izliyorlar.

Öğrencilerin bilgisayarlarındaki web kamera ile derslere görüntülü ve sesli katılabiliyor.

Öğrenciler öğretmenleri ve  diğer yerlerdeki bilgisayar başındaki sınıf arkadaşları ile e-posta ve pop-up ile (ekran içi küçük pencere)  soru sorabiliyor ve gurup tartışmalarına katılabiliyor.

Yeni teknolojiler geliştikçe telsizli okul sistemi gelecekte eğitim isteyen her kişiye her ücra noktaya ulaşmasını sağla-yacak maya olarak kalacağı değerlendirilmekte.

Artık, Donny Miller’in dediği gibi;  “Bilgi çağında, cehalet bir seçimdir.”


KAYNAK:

(1)http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/school-of-the-air