Vali Orhan Çiftçi’nin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Mesajı

830

Bir ülkede demokrasinin, insan haklarına saygı ve hoşgörünün ne oranda var olduğu, o toplumun engellilere yaklaşımıyla ölçülür, bu da engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta karşılaştıkları sorunların çözümlenmesi ve üretken bireyler olarak topluma katılımlarının sağlanması ile olur.

Tüm bireylere eşit şekilde hizmet sunma, vatandaşlarının sorunlarına çözüm üretme gibi konulardaki başarı, bizlere ülkelerin demokratik devlet anlayışları hakkında bilgi verirken, o ülkede yaşayan bireylerin engellilere yönelik tutum ve davranışları da toplumsal yapıyı gösterir.

Biz her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız, engelleri aşmaları yönünde her türlü çabayı gösteriyor ve onları destekliyoruz. Engellilerin topluma tam katılımı yönündeki çabalar artırılarak sürdürülmelidir.

Devletimiz; engellilerin toplumda daha saygın bir statüye kavuşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda engelli olsun veya olmasın tüm vatandaşlarımızın, insan onuruna yakışır bir yaşam sürmelerinin sağlanması devletin ve bizlerin temel görevidir.

Toplumumuzun en hassas meselelerinden biri olan Engelliler Haftası’nın engellilerin sorunları hakkında halkımızın bilgilendirilmesine ve toplumdaki duyarlılığın artırılmasına katkı sağlanmasını diliyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sevgi ve selamlarımı sunuyorum.